VIP

Bachelor of Nursing 2020: Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel 4.0 – Johan Lambregts

By Johan Lambregts (Author)

Bachelor of Nursing 2020 is het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige, dat berekend is op de komende transities in de …Ebook description

Shared by
Scott Larson

Bachelor of Nursing 2020 is het nieuwe opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige, dat berekend is op de komende transities in de zorg. Uitgangspunt is de recente visie op gezondheid, waarin niet de aandoening centraal staat, maar de bekwaamheid van mensen om daarmee om te gaan in hun dagelijkse leven. Het profiel beschrijft de competenties van de verpleegkundige geconcretiseerd in herkenbare kritische beroepssituaties. Het beroepsprofiel verpleegkundige (2012), het NLQF en de CanMeds vormen het fundament. Onmisbaar voor docenten, praktijkopleiders, verpleegkundigen, leidinggevenden, bestuurders en als basis voor de initiële en post-initiële onderwijscurricula voor verpleegkundigen.

Language: english
ISBN 10: 3465768798
ISBN 13: 978-90-368-0929-0
Year: 2016
Pages: 122
File Type: PDF

Ebook reviews

Ebook rating average

User Rating
average based on 0 reviews.

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Related Books to : Bachelor of Nursing 2020: Een Toekomstbestendig Opleidingsprofiel 4.0 – Johan Lambregts