VIP

Poetică folclorică


Cititorul are în faţă o carte care nu seamănă cu nici una dintre poeticile tradiţionale cu care l-a familiarizat şcoala. …Ebook description

Shared by
Connor Porter

Cititorul are în faţă o carte care nu seamănă cu nici una dintre poeticile tradiţionale cu care l-a familiarizat şcoala. Iluzia că aceste poetici ar putea lămuri creaţia folclorică s-a spulberat la constatarea că ele, dimpotrivă, măresc opacitatea faţă de specificul folcloric cu cît sînt urmate cu mai multă fidelitate. Lucrarea mai are capitole care nu se văd prin tratatele de folclor din ultima vreme, cu cît mai prezumţios scrise, cu atît mai îndepărtate de arta vie a folclorului. Atari capitole alcătuiesc in nuce o introducere în arta poetică populară, socotită un domeniu pe deplin autonom. nS-a urmărit punerea în lumină a normelor populare care condiţionează creaţia poetică, fără evaluări tranşante, atît de dăunătoare într-un domeniu stăpînit de alte orizonturi spirituale şi de alte ierarhizări valorice. Pentru a nu depăşi spaţiul tipografic acordat de Editura Univers — căreia i se cuvin mulţumiri călduroase pentru acest sprijin — partea comparativă a fost redusă la aspectele apropiate de specificul românesc, scoţîndu-i la lumină rădăcinile latine, iar sistemele compoziţionale au fost atinse abia in treacăt. Lucrarea se sprijină în primul rînd pe colecţiile reprezentative. Efortul a fost concentrat asupra detectării sistemului de creativitate ca atare, fără a urmări aspectele semnalate în toate colecţiile, în chip exhaustiv. De aceea, puţinele evaluări cantitative de pe alocuri au doar valoare aproximativă, dealtfel circumscrisă fără echivoc în pasajul respectiv.nO. Bîrlea

Language: russian
Year: 2015
Pages: 297
File Type: PDF

Ebook reviews

Ebook rating average

User Rating
average based on 0 reviews.

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

Related Books to : Poetică folclorică